Bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí tận nơi trong thời gian sử dụng.